อังคาร. มิ.ย. 15th, 2021

THAI UK FOOTBALL ACADEMY

ศูนย์ฝึกสอนฟุตบอลเด็กและเยาวชนอายุ 4-16 ปี ⚽ สอนทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ถึงขั้นสูง ⚽ สอนโดยโค้ชอดีตนักฟุตบอลธำรงไทยสโมสร ⚽️ สอนโดยโค้ชจากวิทยาลัยพละศึกษา ⚽ มีโค้ชสอนตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยตรง ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันโค้ชแห่งประเทศไทย ⚽️ วันเสาร์ -วันอาทิตย์ – สาขาเสรีไทย 25 : เวลา 7:30-9:30 น. – สาขาบางนาศรีนครินทร์แยกซอยลาซาล รอบบ่าย : เวลา 15:00-17:00 น. ⚽ ณ สนามหญ้าเทียม ###สนใจสอบถามโทร : 086-338-5445 (มาสเตอร์บอน) 097-117-0226 (คุณไก่) 083-496-4646(คุณกุ๊กไก่) #Thai UK จัดตั้งสถาบันสอนฟุตบอล เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

Chantip Phromrak

Name THAI UK Football Academy Mission 1. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทุกด้านต่างๆ ให้มีความพร้อม เพื่อเสริมสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างครบถ้วน สมดุล ตามศักยภาพ และสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 3.จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมีการพัฒนาและสามารถไปต่อยอดได้ในอนาคต 4.ส่งเสริมการเป็นนักกีฬาที่ดี รวมทั้งการมีบุคคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ อบอุ่น สะอาด เหมาะแก่การเรียนการสอน และ บรรยากาศครอบครัว มีความรักซึ่งกันและกัน 6. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้สนภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านภาษา Members ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง นายรักษ์พล สายเนตรงาม นายเอกพงษ์ มานะเมธาวี นายประจักษ์ เวียงสงค์ นายอดิสรณ์ พึ่งยา นายณัฐวุฒิ ประเทืองศิลป์ นายจีรศักดิ์ สรวงสุธาร นายฑีระ สุวรรณาวิน ที่ปรึกษาประจำประเทศอังกฤษ นายสมาน แสนทวีสุข นายจักร์บรรจง ช่างสมบูรณ์ นายศิริวัฒน์ วัฒนจันทร์ นายสุรศักดิ์ มากทวี Awards นายชนินทร์ เบ็นสมัน - FA LEARNING AWARD IN COACHING FOOTBALL (QCF) - THE FA SAFEGUARDING CHILDREN WORKSHOP - THE FA EMERGENCY AID COURSE นายรักษ์พล สายเนตรงาม - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ - ผู้ฝึกสอนฟุตซอลชลบุรี บลูเวฟ Biography ทีมาชื่อ ไทย ยูเค คือเกิดขึ้นจากสมาชิกคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษและได้รวมตัวเล่นฟุตบอลในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับต่างๆ รวมถึงระดับนานาชาติ ทางผู้ใหญ่ที่นำโดย นายสมาน แสนทวีสุข และสมาชิกท่านอื่นๆ อาทิ นายจักร์บรรจง ช่างสมบูรณ์ นายศิริวัฒน์ วัฒนจันทร์ และ นายสุรศกดิ์ มากทวีได้ร่วมมือกันสร้างทีมฟุตบอล ไทย ยูเค ขึ้นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ณ ปัจจุบันทีมฟุตบอลไทย ยูเคมีอยู่ด้วยกัน 3 ทีม ประกอบด้วย 1. ทีมฟุตบอลไทย ยูเค (ประจำประเทศอังกฤษ) 2. ทีมฟุตบอลไทย ยูเค (ประจำประเทศไทย) 3. ทีมฟุตบอลวีไอพี ไทย ยูเค (ประจำประเทศไทย) รับสมัครอายุ 4-16 ปี -หลักสูตร Grassroots (ทั่วไป) -หลักสูตร Competitive (เข้มข้น) -หลักสูตร Thai to UK (ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ)
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.